Articles

SISTEM NETAIMS

PENGENALAN:

Sistem Netaims dibangunkan direka adalah bertujuan untuk memudahkan sistem penyimpanan data kehadiran staf PSP . Proses - proses memcatat data menjadi lebih mudah dengan menggunakan sistem ini. Dimana dengan terbinanya sistem ini data - data disimpan dengan lebih sistematik dan selamat.

Selain daripada itu , sistem ini direka bagi memudahkan pihak jabatan / unit untuk menyemak data kehadiran bagi jabatan / unit data tersebut. Data ini disimpan dalam pangkalan data (database), dimana ia dimasukan dengan menggunakan alat reader yang terdapat disetiap jabatan dan unit.

 

TIPS PENGGUNA

1. Sila Klik Disini untuk manual pengguna bagi sistem

2. Sistem Netaims boleh dilayari melalui : http://www2.psp.edu.my/netaims/login.aspx

 

Panduan Tambahan

Panduan Pengguna
Panduan Kontraktor

Panduan - Ketua Jabatan/Ketua Unit
Panduan Approve Attendance Reason
Panduan Menjana Laporan Kehadiran Bulanan Mengikut Jabatan 

Panduan - Unit Pentadbiran
Panduan Cetak Laporan Kehadiran
Panduan Jana Disciplinary Card
Panduan Cetak Laporan Kehadiran – Untuk Pekerja Kontrak