Articles

Vision, Mission, Educational Goals, Organizational Goals, Strategic Thrusts

VISI
Menjadi  institusi  TVET yang unggul.

MISI
1.Membangunkan  graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang;
2.Menyediakan akses yang meluas kepada program TVET berkualiti dan diiktiraf;
3.Memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan;
4.Memperkasa komuniti melalui penyelidikan, inovasi  serta pembelajaran sepanjang hayat.

MATLAMAT PENDIDIKAN
Menghasilkan graduan TVET yang holistik dan kompeten serta berkemampuan menyumbang kepada pembangunan negara.

MATLAMAT ORGANISASI PSP
1.Menghasilkan graduan TVET yang diyakini dan menjadi rebutan majikan untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara ;
2.Mengukuhkan kerelevanan dan keresponsifan program pengajian di institusi untuk memenuhi keperluan industri;
3.Melahirkan warga sejagat ke arah keharmonian serta kemakmuran global.

TERAS STRATEGIK PSP
TERAS 1: MENGHASILKAN GRADUAN TVET BERKUALIT
TERAS 2: MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF DAN MAMPAN
TERAS 3: MEMPERKAYA BAKAT
TERAS 4: MENERAJUI SISTEM PENDIDIKAN MELALUI 4.0
TERAS 5: MEMPERKUKUH KOLABORASI INDUSTRI DAN KOMUNITI
TERAS 6: MEMBUDAYA PENYELIDIKAN GUNAAN DAN INOVAS

QR-Code dieser Seite

  sirim

123996
TodayToday37