selamat datang

Sistem e-ISO PSP

 

internal control3

BILAKTIVITI            JAWATANKUASATARIKH/MINGGU

STATUS| MUATNAIK SURAT/MEMO

SPOP 
1.1 Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti SPOP 21.2.2022 Telah Dilaksanakan 
1.2 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Bil 1 2021 SPOP 26 Januari 2022

Telah Dilaksanakan

1.4 Mesyuarat Jawatankuasa SPOP Bil 1 2022 SPOP 25 Februari 2022 Telah Dilaksanakan
1.6 Mesyuarat Persediaan PdP Sesi 2 2021/2022 SPOP 28 Februari 2022 Telah Dilaksanakan
2.1 Bengkel Pengurusan Kualiti  SPOP 16-18 Mac 2022 Telah Dilaksanakan
2.2 Bengkel Pemurnian Prosedur Kualiti SPOP 21 Januari 2022 Telah Dilaksanakan
2.3 Bengkel Pemurnian Garis Panduan PSP SPOP 21 Januari 2022 Telah Dilaksanakan
2.4 Taklimat/Kursus ISO 21001:2018 SPOP 11 Mac 2022 Telah Dilaksanakan
3.1 Audit Pensijilan Semula EOMS SPOP 16-23 Mac 2022 Telah Dilaksanakan
 
 
 
EKSA
 1.1 Kursus Jawatankuasa EKSA 9.2.2022

Belum Dilaksanakan

1 Mesyuarat Jawatankuasa (1) EKSA 2 Belum Dilaksanakan
2 Benchmark (Lawatan Penandaarasan) EKSA 10 Belum Dilaksanakan
3 Kursus Auditor EKSA 9 Belum Dilaksanakan
4 Gotong Royong Jabatan EKSA 10 Belum Dilaksanakan
 
 
 
AKREDITASI
1 Bengkel Dapatan Maklumbalas Audit pematuhan MQA04 AKREDITASI  N/A Belum Dilaksanakan
2 Bengkel Semakan Maklumbalas Audit pematuhan MQA04 AKREDITASI  N/A Belum Dilaksanakan
3 Bengkel Persediaan Dokumentasi ETAC AKREDITASI N/A  Belum Dilaksanakan
 
 
 
APACC
1.1 Penyelarasan aktiviti APACC 2022 APACC 1 Belum Dilaksanakan
2.1 Penyediaan dan Pengumpulan Action Plan on APACC Recommendations 2020-2022 APACC 2 Belum Dilaksanakan
2.2 Penyediaan dan Pengumpulan Major Changes of PSP 2020 -2022 APACC 2 Belum Dilaksanakan
 2.3 Penyediaan dan pengumpulan major achievment of PSP 2020-2022 APACC 20.2.2022

Belum Dilaksanakan

2.4 Penyediaan dan Pengumpulan Data Sources dan Annexes 2020-2022 APACC 2 Belum Dilaksanakan
 
 
 
SPKKP
1 Program Pemurnian Dokumen ISO 45001 SPKKP N/A Belum Dilaksanakan
2 Kursus Peningkatan Kemahiran Auditor ISO45001 SPKKP N/A Belum Dilaksanakan
3 Kursus Kompentasi Hygiene Tech II SPKKP N/A Belum Dilaksanakan
4 Kursus Kemahiran ISO45001 SPKKP N/A Belum Dilaksanakan
5 Kursus pembangunan Pensyarah Bengkel Dan Makmal SPKKP N/A Belum Dilaksanakan
6 Pemeriksaan LEV Bengkel Dan Makmal SPKKP N/A Belum Dilaksanakan
7 Pemeriksaan mesin oleh JKKP SPKKP N/A Belum Dilaksanakan
8 Pemeriksaan CHRA SPKKP N/A Belum Dilaksanakan
 
 
 
PERSIST
1 Pertengahan Februari - Taklimat SKU (Sasaran Kerja Utama ) akan diberikan semua kepada Penyelaras
PMO.
PERSIST N/A Belum Dilaksanakan
2 Taklimat akan diberi kepada semua Pemilik Proses berdasarkan SKU/KPI yang diturunkan ke Politeknik dan Kolej Komuniti serta penerangan bagi semua KPI berdasarkan Kamus KPI Tahun 2022 PERSIST N/A Belum Dilaksanakan
3 Pengumpulan data mengikut sukuan 1- Sukuan 4.

PERSIST
Sukuan 1
bulan Januari - Mac 2022
PERSIST N/A Belum Dilaksanakan
Sukuan 2
bulan April -Jun 2022
PERSIST N/A Belum Dilaksanakan
Sukuan 3
bulan Julai -September 2022
PERSIST N/A Belum Dilaksanakan
Sukuan 4
bulan Oktober -Disember 2022
PERSIST N/A Belum Dilaksanakan
 
 
 
AUDIT DALAM SPOP 
1.1 Membuat perancangan tindakan Audit Dalaman SPK AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
1.2 Menyelaras carta perbatuan Audit Dalaman SPK AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
1.3 Persediaan Jadual Audit Dalaman SPK PSP AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
2.1 Mesyuarat AJK Induk Audit Dalaman SPK AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
2.2 a. Kursus Awareness EOMS 21001:2018 AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
b. Kursus Pemantapan Auditor ISO21001: 2018 (Consultant) AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
2.3 Mesyuarat Pasukan Audit PSP AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
2.4 Mesyuarat Pembukaan Audit Dalaman SPK AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
2.5 Audit Dalaman PSP (5.3.2020 -13.3.2020) AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
2.6 Persediaan Pelaporan Penemuan Audit AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
2.7 Membentang laporan keputusan audit dalaman kepada pihak pengurusan dalam Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman ISO AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
2.8  Menyediakan analisis keputusan audit dalaman AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
2.9  Audit Susulan AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
2.10  Merancang Audit Ketua Juruaudit oleh Juruaudit Bebas AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
3.1  Mengenalpasti minit mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Juruaudit dalaman telah disediakan AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
3.2  Mengenalpasti kertas kerja kursus/bengkel disediakan dan diluluskan AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
3.3  Mengenalpasti status juruaudit yang boleh menjalankan tugas AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
3.4  Mengawalselia jadual audit SPK bagi ketua dan kumpulan juruaudit AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
3.5  Mengenalpasti minit mesyuarat Pasukan Juruaudit dalaman telah disediakan AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
3.6  Mengenalpasti minit mesyuarat pembukaan audit dalaman telah disediakan AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
3.7  Mengawalselia pelaksanaan audit dalaman SPK supaya berjalan lancar AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
3.8  Mengenalpasti Laporan Audit dalaman SPK disediakan sebelum mesyuarat penutup AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
3.9  Mengenalpasti minit mesyuarat penutup audit dalaman dalaman telah disediakan AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
3.10  Mengenalpasti maklumbalas tindakan unit dan jabatan 10 hari selepas mesyuarat penutup AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
3.11  Memastikan laporan maklumbalas dan status tindakan oleh unit dan jabatan untuk laporan Audit Susulan audit dalaman SPK disediakan dalam masa 14 hari selepas penutup audit AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
4.1  Mengeluarkan memo panggilan mesyuarat AJK Induk AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
4.2  Menghasilkan kertas kerja kursus/bengkel AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
4.3  Pelaksanaan Kursus EOMS ISO 21001:2018 AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
4.4  Mengeluarkan memo panggilan mesyuarat pasukan juruaudit AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
4.5  Pelaksanaan Mesyuarat Pasukan Juruaudit Dalaman SPK AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
4.6  Mengeluarkan memo panggilan mesyuarat pembukaan dan penutupan audit dalaman SPK AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
4.7  Mengumpul dapatan penemuan audit dari pasukan audit AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
4.8  Menyediakan laporan audit dalaman AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
4.9  Mengedarkan laporan audit dalaman kepada semua unit dan jabatan AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
4.10  Memastikan tindakan pembetulan, pencegahan dan penambahbaikan diambil oleh setiap unit atau jabatan untuk laporan audit susulan AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
4.11  Menyediakan laporan maklumbalas dan status tindakan oleh unit dan jabatan dalam laporan audit susulan AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
4.12  Menyelenggara, menyimpanan dan mengemaskini rekod audit AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
4.13  Menyediakan laporan audit dalaman SPK untuk KSP AUDIT DALAM SPOP N/A Belum Dilaksanakan
 
 
 
AUDIT DALAM EKSA
1 Kursus Auditor EKSA AUDIT DALAM EKSA N/A Belum Dilaksanakan
2 Audit Dalaman EKSA AUDIT DALAM EKSA N/A Belum Dilaksanakan
 
 
 
AUDIT DALAM AKREDITASI
1 AUDIT DALAM AKREDITASI  N/A  Belum Dilaksanakan 
2  AUDIT DALAM AKREDITASI   N/A  Belum Dilaksanakan 
3  AUDIT DALAM AKREDITASI   N/A  Belum Dilaksanakan 
 
 
AUDIT DALAM APACC
1.1 Taklimat Audit Dalaman APACC kepada Juruaudit Dalaman APACC AUDIT DALAM APACC N/A Belum Dilaksanakan
1.2 Carta Organisasi Induk Audit Dalaman APACC AUDIT DALAM APACC N/A Belum Dilaksanakan
1.3 Tanggungjawab Jawatankuasa Induk AUDIT DALAM APACC N/A Belum Dilaksanakan
1.4 Sistem Dokumentasi Audit Dalaman APACC AUDIT DALAM APACC N/A Belum Dilaksanakan
1.5 Mesyuarat Jawatankuasa Induk AUDIT DALAM APACC N/A Belum Dilaksanakan
2.1 Lawatan Penandaarasan ke POLIMAS AUDIT DALAM APACC N/A Belum Dilaksanakan
2.2 Lawatan Penandaarasan ke PSA AUDIT DALAM APACC N/A Belum Dilaksanakan
2.3 Kursus Untuk Juru Audit Dalaman AUDIT DALAM APACC N/A Belum Dilaksanakan
2.4 Pemurnian Senarai Semak Oleh Juru Audit Dalaman AUDIT DALAM APACC N/A Belum Dilaksanakan
3.1 Penerangan Kriteria Audit APACC AUDIT DALAM APACC N/A Belum Dilaksanakan
3.2 Audit Dalaman APACC Berkala AUDIT DALAM APACC N/A Belum Dilaksanakan
4.1 Pengukuran, Analisis, Pencapaian & Penambahbaikan Prestasi Audit AUDIT DALAM APACC N/A Belum Dilaksanakan
4.2 Audit Pensijilan APACC 2023 AUDIT DALAM APACC N/A Belum Dilaksanakan
 
 
 
AUDIT DALAM SPKKP
1.1 Penyelarasan aktiviti Unit Audit Dalam Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SPKKP),PSP AUDIT DALAM SPKKP 1 Belum Dilaksanakan
 
 
 
UNIT AUDIT DALAM PSP
1.1 PENYEDIAAN CARTA PERBATUAN PASUKAN AUDIT UNIT AUDIT DALAM PSP  N/A Belum Dilaksanakan
1.2 AUDIT SPOP UNIT AUDIT DALAM PSP N/A Belum Dilaksanakan
1.3 AUDIT SPKKP UNIT AUDIT DALAM PSP N/A Belum Dilaksanakan
1.4 AUDIT EKSA UNIT AUDIT DALAM PSP N/A Belum Dilaksanakan
1.5 AUDIT USBBK UNIT AUDIT DALAM PSP N/A Belum Dilaksanakan
1.6 AUDIT ASET UNIT AUDIT DALAM PSP N/A Belum Dilaksanakan
2.1 PERLAPORAN AKHIR TAHUN SPOP UNIT AUDIT DALAM PSP N/A Belum Dilaksanakan
2.2 PERLAPORAN AKHIR TAHUN SPKKP UNIT AUDIT DALAM PSP N/A Belum Dilaksanakan
2.3 PERLAPORAN AKHIR TAHUN AUDIT EKSA UNIT AUDIT DALAM PSP N/A Belum Dilaksanakan
2.4 PERLAPORAN AKHIR TAHUN USBBK UNIT AUDIT DALAM PSP N/A Belum Dilaksanakan
2.5 PERLAPORAN AKHIR TAHUN AUDIT ASET UNIT AUDIT DALAM PSP N/A Belum Dilaksanakan
 
 
 
PENGURUSAN RISIKO
1.1 MESYUARAT JK PENGURUSAN RISIKO Bil.1 PENGURUSAN RISIKO 11 March 2022 Telah Dilaksanakan
1.3 MESYUARAT PELAN TINDAKAN TERPERINCI PENGURUSAN RISIKO N/A Belum Dilaksanakan
2.1 BENGKEL PENDAFTARAN RISIKO PENGURUSAN RISIKO N/A Belum Dilaksanakan
2.2 Taklimat bengkel dan kualiti PENGURUSAN RISIKO 8 Februari 2022

Belum Dilaksanakan

 
 
 
AUDIT DALAM ASET
1.1 AUDIT ASET AUDIT DALAM ASET  N/A Belum Dilaksanakan
2.1 LAPORAN AUDIT ASET AUDIT DALAM ASET N/A Belum Dilaksanakan
 
 
 
AUDIT USBBK
1.1 Membuat perancangan audit dalam USBK AUDIT USBBK 1 Belum Dilaksanakan
1.2 Membuat perancangan audit dalam USBK AUDIT USBBK 2 Belum Dilaksanakan
1.3 Merancang mesyuarat pasukan audit dalam kewangan AUDIT USBBK 2 Belum Dilaksanakan
1.4 Sistem dokumentasi pasukan audit AUDIT USBBK 2 Belum Dilaksanakan
2.1 Mesyuarat Induk AUDIT USBBK 7 Belum Dilaksanakan
2.2 Memo Penutupan Akaun Kepada USBK AUDIT USBBK 8 Belum Dilaksanakan
2.3 Mesyuarat Pasukan Audit Dalaman AUDIT USBBK 9 Belum Dilaksanakan
2.4 Memo Pemakluman Tarikh Audit AUDIT USBBK 11 Belum Dilaksanakan
3.1 Audit Dalaman Unit Sokongan Bukan Keuntungan PSP (USBBK) AUDIT USBBK 13 Belum Dilaksanakan
       

 

 

 

 

 

DASAR KUALITI

“Dasar kualiti Politeknik Seberang Perai adalah membangunkan potensi pelajar Politeknik Seberang Perai ke arah kecemerlangan di dalam bidang kejuruteraan,teknologi maklumat dan perdagangan melalui penambahbaikan yang menyeluruh secara berterusan. Politeknik Seberang Perai komited untuk memastikan kehendak pelanggan dipenuhi melalui pencapaian objektif-objektif kualiti yangdisemak secara berkala bagi memastikan keberkesanan sistem. Dasar ini disebarkan untuk difahami oleh semua peringkat kakitangan.” Read more

 

Unit Jaminan Kualiti (UJKPSP) | Politeknik Seberang Perai

World Class Polytechnics