selamat datang

Sistem e-ISO PSP

Makluman Terkini:

1. [Carta Perbatuan Unit Jaminan Kualiti PSP]

Berikut dilampirkan Carta Perbatuan 2021 Unit Jaminan Kualiti PSP

 1. JK PELAN STRATEGIK 
 2. JK SPOP
 3. JK PENGURUSAN RISIKO 
 4. JK SPKKP
 5. JK EKSA
 6. JK AKREDITASI MQA/ETAC
 7. JK APACC

 

2. [Carta Perbatuan Unit Audit Dalam PSP]

Berikut dilampirkan Carta Perbatuan 2021 Unit Audit Dalam PSP

 1. Audit Dalam SPOP
 2. Audit Dalam SPKKP
 3. Audit Dalam EKSA
 4. Audit Dalam MQA/ETAC
 5. Audit Dalam Akreditasi APACC
 6. Pemeriksaan Aset PSP
 7. Audit Kewangan Pusat Islam

 

3. [Maklum balas eISO PSP]

Mohon kerjasama pihak tuan/puan memberi maklum balas berkenaan sistem eISO PSP ini di pautan http://bit.ly/maklumbalaseisopsp. Maklum balas dari pihak tuan/puan ini dapat membolehkan pihak pentadbir eISO PSP membuat pembetulan dan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Jasa baik tuan/puan amat dihargai.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DASAR KUALITI PSP

“Dasar kualiti Politeknik Seberang Perai adalah membangunkan potensi pelajar Politeknik Seberang Perai ke arah kecemerlangan di dalam bidang kejuruteraan,teknologi maklumat dan perdagangan melalui penambahbaikan yang menyeluruh secara berterusan. Politeknik Seberang Perai komited untuk memastikan kehendak pelanggan dipenuhi melalui pencapaian objektif-objektif kualiti yangdisemak secara berkala bagi memastikan keberkesanan sistem. Dasar ini disebarkan untuk difahami oleh semua peringkat kakitangan.”

Sehubungan itu, pengurusan pendidikan di Politeknik Seberang Perai akan dilaksanakan dengan mengambilkira dan memastikan segala perancangan dan tindakan yang diambil:


i.  Menyokong misi dan visi organisasi;
ii.  Sesuai dengan tujuan, konteks dan objektif organisasi;
iii.  Memenuhi keperluan-keperluan yang dikenal pasti;
iv.  Berteraskan penambahbahbaikan berterusan;
v.   Memenuhi tanggungjawab sosial organisasi;
vi.  Seiring dengan pembangunan dan perkembangan pendidikan, saintifik dan teknikal;
vii.  Mematuhi prinsip pengurusan harta intelek dan
viii. Mengambilkira keperluan dan hasrat pihak berkepentingan organisasi.

 

Intergrasi EOSH EOMS PSP

Alhamdulillah,

Sistem e-ISO PSP merupakan portal intergrasi Pengurusan Strategik PSP dan EOSH EOMS yang melibatkan Pelan Strategik PSP, Takwim PSP, Pengurusan Risiko, SPOP, SPKKP dan EKSA. Semoga informasi yang ada didalam portal ini dapat memberi manfaat kepada pengguna dalam menjalani kerja rutin seharian di PSP.

framework eosheosm

 Gambarajah 1: Infografik mengenai Sistem Pengurusan Strategik PSP dan ekosistem EOSH QMS PSP 

 

Intergrasi Pengurusan Strategik PSP dan EOSH QMS PSP yang melibatkan ketiga - tiga prosedur kerja melalui SPOP, SPKKP dan EKSA yang saling berhubungkait proses kerja harian di PSP. 

pencapaian eosheosm

 Gambarajah 2: EOSH QMS PSP Milestones

 

PSP telah meraih pelbagai kejayaan sistem jaminan kualiti yang terbaik untuk organisasi pendidikan TVET Malaysia sejak penubuhan PSP pada tahun 1998. Justeru itu, PSP maju setapak kehadapan dengan mengintergrasi EOSH QMS PSP. Anda sebagai warga kerja PSP yang tentukan kejayaan intergrasi ini. Ayuh semua warga kerja PSP, bangkit bersama merealisasikan intergrasi ini agar sistem pengurusan organisasi pendidikan yang lebih unggul menjadi pemangkin P&P yang berkualiti setaraf diperingkat antarabangsa.

Sekian.

 

Unit Jaminan Kualiti (UJKPSP) | Politeknik Seberang Perai

World Class Polytechnics  

   

 SILA LOG IN DIBAWAH UNTUK MEMPARKAN MENU eISO PSP!!