selamat datang

Sistem e-ISO PSP

 

internal control3

BilAktiviti                       Tarikh

Status

1 Mesyuarat Penyelarasan dan Persediaan Audit Pematuhan MQA bil 3 15.11.2021 Dilaksanakan
 2 Permohonan Khidmat Bantu Pengelenggaraan,Pinjaman Serta Pemasangan Extension Wire Bagi Audit Pematuhan MQA04(MQAVA)(DIP) 18.11.2021 Dilaksanakan
 3 Pelepasan Kuliah Full Rehearsal MQAVA 21 22.11.2021  Dilaksanakan
 4 Penghantaran Dokument Bagi Tujuan Semakan Audit Pematuhan MQA-04(DDT) 5.11.2021  Dilaksanakan
 5 Penghantaran Dokument Bagi Tujuan Semakan Audit Pematuhan MQA-04(DIP) 5.11.2021  Dilaksanakan
       

 

 

 

 

 

DASAR KUALITI

“Dasar kualiti Politeknik Seberang Perai adalah membangunkan potensi pelajar Politeknik Seberang Perai ke arah kecemerlangan di dalam bidang kejuruteraan,teknologi maklumat dan perdagangan melalui penambahbaikan yang menyeluruh secara berterusan. Politeknik Seberang Perai komited untuk memastikan kehendak pelanggan dipenuhi melalui pencapaian objektif-objektif kualiti yangdisemak secara berkala bagi memastikan keberkesanan sistem. Dasar ini disebarkan untuk difahami oleh semua peringkat kakitangan.” Read more

 

Unit Jaminan Kualiti (UJKPSP) | Politeknik Seberang Perai

World Class Polytechnics