Articles

SPMP

PENGENALAN:

Sistem SPMP yang dibangunkan ini merupakan sistem berkomputer bersepadu yang akan membantu pelajar , pensyarah dan pihak pentadbiran menjalankan tugas mereka dengan lebih sistematik dan lebih mudah.Segala masalah yang berkaitan dengan maklumat serta akademik pelajar dapat diatasi dengan mudah dan cepat.Oleh itu , diakhir projek ini pengkaji berhasrat dapat membangunkan sebuah sistem pengurusan maklumat pelajar yang merupakan salah satu usaha dan langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah yang timbul.

Tips Pengguna:

1. Sila Klik dibawah untuk link Manual Pengguna:

3. Manual Pengguna i-UPLI

5. Manual Pengguna i-Exam

7. Manual Pengguna

8. Manual Pengguna iPAD

9. Manual Pengguna i-1L5G

 

2. Sistem SPMP boleh dilayari melalui: http://spmp.psp.edu.my