PLO & PEO

PLO & PEO

PLO & PEO

JKE Diploma Kejuruteraan Elektrikal and Elektronik PLO PEO
JKE Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) PLO PEO
JKE Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer) PLO PEO
       
JKM Diploma Kejuruteraan Mekanikal PLO PEO
JKM Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil) PLO PEO
JKM Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji) (DJL) PLO PEO
JKM Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) (DTP) PLO PEO
       
JP Diploma Akauntansi (DAT) PLO PEO
JP Diploma Kewangan dan Perbankan Islam (DIB) PLO PEO
JP Diploma Pengajian Perniagaan (DPM) PLO PEO
JP Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan (DLS) PLO PEO
       
 JTMK Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital) PLO PEO