PEO & PLO

PEO & PLO

PEO & PLO

JKE Diploma Kejuruteraan Elektrikal and Elektronik PEO PLO
JKE Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) PEO PLO
JKE Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer) PEO PLO
     
JKM Diploma Kejuruteraan Mekanikal PEO PLO
JKM Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil) PEO PLO
JKM Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji) (DJL) PEO PLO
JKM Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) (DTP) PEO PLO
     
JP Diploma Akauntansi (DAT) PEO PLO
JP Diploma Kewangan dan Perbankan Islam (DIB) PEO PLO
JP Diploma Pengajian Perniagaan (DPM) PEO PLO
JP Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan (DLS) PEO PLO
     
 JTMK Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital) PEO PLO