2

Pendaftaran Pelajar Tamat Latihan Industri (FASA 2 dan PKLI)

JADUAL KELAS SESI 2 : 2022/2023

Tatacara muat turun Transkrip dan Surat Tamat Pengajian Sementara pelajar yang telah tamat pengajian

Pelajar boleh merujuk kepada tatacara berikut untuk memuat turun Transkrip dan Surat Tamat Pengajian masing-masing. Sebarang masalah boleh berhubung dengan Unit Peperiksaan.
Tatacara muat turun transkrip dan surat tamat pengajian sementara

Rayuan Keputusan Penilaian Dan Semakan Semula Skrip Jawapan Penilaian Akhir Sesi 1: 2022/2023

Pelajar yang ingin membuat rayuan keputusan penilaian dan semakan skrip jawapan Penilaian Akhir sesi 1: 2022/2023, boleh berbuat demikian secara bertulis kepada Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik dalam tempoh EMPAT BELAS (14) hari dari tarikh keputusan rasmi.Rayuan hendaklah disertakan dengan alasan-alasan yang munasabah dan bukti-bukti berkaitan. Pelajar boleh merujuk panduan seperti di lampiran.
Tatacara Proses Rayuan Keputusan Peperiksaan Sesi 1 2022/2023
Templat Surat Rasmi Rayuan Pengajian Dan Semakan Semula Kertas Peperiksaan

Peringatan Kepada Pematuhan Peraturan Lalulintas Yang Berkuatkuasa Di Politeknik Seberang Perai

Peraturan Am Kolej Kediaman Pelajar Politeknik Seberang Perai - Semua Pelajar Kolej Kediaman

Larangan Membawa Kenderaan Bagi Pelajar Kolej Kediaman Politeknik Seberang Perai

PROSES KERJA PROGRAM SANGKUTAN INDUSTRI PENSYARAH (SIP)

Menumpang Kelas Kursus-Kursus Jabatan Pengajian Am Sesi II 2022/2023

 

    30/01/2023 - Sekitar Minggu Suai Kenal Pelajar Baharu PSP Sesi II 2022/2023 yang berlangsung di Dewan Seri Mutiara, PSP.

button

 

    04/03/2023 - JKM PSP telah bersama-sama berganding bahu dalam program khidmat masyarakat yang dianjurkan oleh Ketua Kampung Sungai Rambai bertempat di Kampung Sungai Rambai, Bandar Baharu, Kedah.

button