Announcement

JADUAL KELAS SESI 2 : 2022/2023

Makluman Penyerahan Perantisiswa 2022 (Fasa ke-2 dan Lulus Rayuan)

Keputusan Rayuan Permohonan Asrama Pelajar Senior Sesi II 2022/2023 Asrama PFI (Fasa 2)

Surat Pemakluman Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Bagi Sesi II 2022/2023 Di Politeknik Seberang Perai

Tatacara muat turun Transkrip dan Surat Tamat Pengajian Sementara pelajar yang telah tamat pengajian

Pelajar boleh merujuk kepada tatacara berikut untuk memuat turun Transkrip dan Surat Tamat Pengajian masing-masing. Sebarang masalah boleh berhubung dengan Unit Peperiksaan.
Tatacara muat turun transkrip dan surat tamat pengajian sementara

Rayuan Keputusan Penilaian Dan Semakan Semula Skrip Jawapan Penilaian Akhir Sesi 1: 2022/2023

Pelajar yang ingin membuat rayuan keputusan penilaian dan semakan skrip jawapan Penilaian Akhir sesi 1: 2022/2023, boleh berbuat demikian secara bertulis kepada Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik dalam tempoh EMPAT BELAS (14) hari dari tarikh keputusan rasmi.Rayuan hendaklah disertakan dengan alasan-alasan yang munasabah dan bukti-bukti berkaitan. Pelajar boleh merujuk panduan seperti di lampiran.
Tatacara Proses Rayuan Keputusan Peperiksaan Sesi 1 2022/2023
Templat Surat Rasmi Rayuan Pengajian Dan Semakan Semula Kertas Peperiksaan

Rayuan Asrama Fasa 1

Pendaftaran Pelajar Senior Sesi II 2022/2023

Keputusan Permohonan Asrama Pelajar Senior Sesi II 2022/2023 (Asrama Lama dan Asrama PFI)

Peringatan Kepada Pematuhan Peraturan Lalulintas Yang Berkuatkuasa Di Politeknik Seberang Perai

Peraturan Am Kolej Kediaman Pelajar Politeknik Seberang Perai - Semua Pelajar Kolej Kediaman

Larangan Membawa Kenderaan Bagi Pelajar Kolej Kediaman Politeknik Seberang Perai

PROSES KERJA PROGRAM SANGKUTAN INDUSTRI PENSYARAH (SIP)

Menumpang Kelas Kursus-Kursus Jabatan Pengajian Am Sesi II 2022/2023

Sila  klik di sini untuk melihat tatacara dan mendapatkan borang menumpang kelas kursus-kursus Jabatan Pengajian Am sesi II 2022/2023.
  Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Puan Yeap Lay Hwa 019-4972174.
 

Minggu Suai Kenal PSP Sesi II 2022/2023

    30/01/2023 - Sekitar Minggu Suai Kenal Pelajar Baharu PSP Sesi II 2022/2023 yang berlangsung di Dewan Seri Mutiara, PSP.

button

 

PSP Dilantik Sebagai Wakil Agihan Zakat

    30/11/2022 - PSP telah dilantik sebagai wakil Agihan Zakat Institusi dengan kerjasama Zakat Pulau Pinang.

button