Pengumuman

PENDAFTARAN PELAJAR TAMAT LATIHAN INDUSTRI SESI 2:2023/2024 (FASA 1) DAN PROGRAM ‘PLACE & TRAIN’

TARIKH AKHIR SERAHAN KUNCI BILIK ASRAMA BAGI SESI II 2023/2024

Jadual Waktu Peperiksaan Akhir PSP Sesi II : 2023/2024

Berikut dilampirkan jadual waktu peperiksaan akhir sesi II : 2023/2024 mengikut jabatan :

1. Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

2. Jabatan Kejuruteraan Elektrik

3. Jabatan Perdagangan

4. Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Maklumat Anti Rasuah

JADUAL KELAS SESI 2 : 2023/2024

Peringatan Kepada Pematuhan Peraturan Lalulintas Yang Berkuatkuasa Di Politeknik Seberang Perai

Peraturan Am Kolej Kediaman Pelajar Politeknik Seberang Perai - Semua Pelajar Kolej Kediaman

Larangan Membawa Kenderaan Bagi Pelajar Kolej Kediaman Politeknik Seberang Perai

Menumpang Kelas Kursus-Kursus Jabatan Pengajian Am

 

31 Pensyarah Lapor Diri di PSP

    05/02/2024 - Seramai 31 orang PPPT yang berjaya dalam pemangkuan DH48 dan DH44 telah melapor diri di PSP.

button

 

Projek Penyelidikan Jalinan Kerjasama Dua Negara

    02/02/2024 : PSP dengan kerjasama POLMED dan MTDA telah menjalankan Projek kolaborasi penyelidikan.

button