Choose Category 
Search by name 
Picture Name Position/Grade Department/Unit Email Ext
Sr. Harith Fadzilah Bin Abd Khalid
Pengarah DH54
Pejabat Pengarah
ext:
  • 1001
Ts. Dr. Zulhadi bin Zakaria
Timbalan Pengarah Akademik DH52
Pejabat Pengarah
ext:
  • 1003
Mazlan Che Mustafa
Timbalan Pengarah Sokongan Akademik DH48
Pejabat Pengarah
ext:
  • 1032
Ahmad Fadzil bin Ismail
Ketua Jabatan Matematik dan Sains Komputer DH48
Jabatan Matematik dan Sains Komputer
ext:
  • 2119
Izwan Affendi bin Adnan
Ketua Jabatan Teknologi Maklumat & Komunikasi DH48
Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
ext:
  • 4060
Junainah Binti Abd. Kadir
Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik DH48
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
ext:
  • 2112
Mariam binti Ahmad
Ketua Jabatan Perdagangan DH48
Jabatan Perdagangan
ext:
  • 2011
Muhamad Noor bin Abu Hassan
Ketua Jabatan Sukan,Kokurikulum dan Kebudayaan (DH48)
Jabatan Sukan Kokurikulum dan Kebudayaan
ext:
  • 5214
Muhammad Nasir Bin Marzuki
Ketua Jabatan Kejuruteraan Mekanikal DH48(M)
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
ext:
  • 5011
Shuhaimi Samanol
Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar DH48
Jabatan Hal Ehwal Pelajar
ext:
  • 1021
 1  2  3  4  5   next   ...   last