Articles

SISTEM eSIS

PENGENALAN:

Sistem eSIS merupakan pangkalan data interaktif berbentuk web based yang dibangunkan berasaskan kepada empat objektif utama iaitu untuk meningkatkan kecekapan pengurusan data latihan staf , sebagai rekod pembangunan kerjaya berterusan memperkemas data perjawatan dan memoerkemas segala informasi berkaitan perkhidmatan staf dan pengawai di ibu pejabat Jabatan Pengajian Politeknik (JPP) dan Jabatan Pengajian Kolej Komuniti (JPKK)serta institusi Politeknik dan Kolej Komuniti.

 

TIPS PENGGUNA

1. Sila Klik Disini untuk manual pengguna bagi sistem.

2. Sistem eSIS boleh dilayari melalui : http://www.esis.gov.my