Articles

SISTEM ePEROLEHAN

PENGENALAN:

Sistem ePerolehan adalah satu sistem elektronik dimana ia akan memudahkan aktiviti perolehan kerajaan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan.Sistem ePerolehan membolehkan para pembekal mempamerkan produk mereka di dalam jaringan web sedunia, menerima, mengurus dan memproses pesanan pembelian serta menerima bayaran daripada agensi-agensi kerajaan menerusi Internet. Katalog produk para pembekal akan ditukarkan kebentuk katalog elektronik atau eCatalogue yang boleh dilihat dari mana-mana komputer.

 

TIPS PENGGUNA

1. Sila klik disini untuk manual pengguna bagi sistem.

2. Sistem ePerolehan boleh dilayari melalui : https://www.eperolehan.gov.my/