Articles

SISTEM ePELANGGAN

PENGENALAN:

Sistem ePelanggan disediakan sebagai saluran rasmi untuk sebarang cadangan dan ketidakpuasan hati para pelanggan mengenai perkhidmatan pengendalian pengajaran, latihan dan perkhidmatan lain. Semua aduan dan maklum balas yang diterima akan dijawab dalam masa 14 hari bekerja supaya perkhidmatan yang diberi dapat memenuhi kehendak dan kepuasan hati pelanggan.

 Untuk akses ke sistem, sila klik pautan disini

Untuk sebarang pertanyaan lain, sila e-mailkan kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..