Articles

Sebut Harga

  

Bil   Tajuk Sebut Harga   Tarikh dibuka Tarikh ditutup
1.

Sebut Harga kerja kerja membaik pulih lantai dan tingkap makmal Jabatan Matematik, Sains dan Komputer dan membaiki sinki dapur kuarters F10 serta lain-lain kerja di Politeknik Seberang Perai : PSP/KEW/(S)/30/17/2(15/22)

19/08/2022 29/08/2022
1.

Menaiktaraf Tandas Orang Kelainan Upaya (OKU) Serta Lain-lain Kerja Berkaitan Di Politeknik Seberang Perai : PSP/KEW/(S)/30/17/2 (12/22)

21/07/2022 28/07/2022
1.

Sebutharga Menaiktaraf Laluan Orang Kelainan Upaya (OKU) serta Lain-lain Kerja Berkaitan di Jabatan Akademik (JKM, JP, JMSK/JPA, JKE/JTMK), Blok Asrama, Pusat Islam, Kafeteria dan Jabatan Sukan di Politeknik Seberang Perai

14/06/2022 22/06/2022
1.

Sebutharga Kerja-kerja Penyelenggaraan dan Pembaikan Lantai, Pintu dan Lain-lain Kerja Berkaitan di Politeknik Seberang Perai

14/06/2022 22/06/2022
1.

SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH (KENDERAAN JABATAN) DI POLITEKNIK SEBERANG PERAI, PULAU PINANG

23/12/2021 06/01/2022
2.

SEBUT HARGA PELUPUSAN 690 UNIT ASET ALIH (JUALAN SISA) DI POLITEKNIK SEBERANG PERAI, PULAU PINANG

23/12/2021 06/01/2022
3.

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN, TENTU UKUR SEMULA SERTA SERVIS SWITCH BOARD HV, MAIN SWITCH BOARD LV, SUB SWITCH BOARD (SSB) DISTRIBUTION BOARD, FEEDER PILLAR DAN YANG BERKAITAN DI POLITEKNIK SEBERANG PERAI.

15/09/2021 24/09/2021
4.

Sebut Harga Menyewa, Mengurus dan Menyediakan Makanan Bermasak Islam di Kantin Seberang Perai, Pulau Pinang : PSP/KEW(S)/30/17/2(8/21)

18/05/2021 01/06/2021
5.

Sebut Harga Kerja-Kerja Pembaikan Pintu, Tingkap, Kaca, Bumbung Dan Gutter Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang : PSP/KEW/(S)/30/17/2(04/21)

11/02/2021 22/02/2021
6.

Sebut Harga Menyewa, Mengurus dan Menyediakan Makanan Bermasak Islam Di Kafeteria PSP

06/10/2020 20/10/2020
7.

JPPKK - Baik Pulih dan Menaiktaraf Ruangan Akademik Dan Sokongan Akademik Bagi Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang (Kerja Baikpulih dan Naik Taraf Pendawaian dan Kelengkapan Elektrik dan Kerja Berkaitan)

No. Sebut Harga : PSP / KEW / (S) / 30 / 17 /2 (14/20)

 25/06/2020  01/07/2020
8.

JPPKK - Baik Pulih dan Menaiktaraf Ruangan Akademik dan Sokongan Akademik bagi Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang (Kerja Naiktaraf Makmal 'Wiring Bay' termasuk Lain-lain Kerja Berkaitan)

 10/06/2020   16/06/2020
9.

 JPPKK - Baik Pulih dan Menaiktaraf Ruangan Akademik dan Sokongan Akademik bagi Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang (Kerja Baikpulih Penyaman Udara serta Lain-lain Kerja Berkaitan)

 10/06/2020   16/06/2020
 10.

 JPPKK - Baik Pulih dan Menaiktaraf Ruangan Akademik bagi Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang (Kerja Baikpulih dan Naiktaraf Pendawaian dan Kelengkapan Elektrik serta Lain-lain Kerja Berkaitan)

 10/06/2020   16/06/2020
11.

 JPPKK - Baik Pulih dan Menaiktaraf Ruangan Akademik bagi Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang (Kerja Membaikpulih dan Naiktaraf Lantai dan Kemudahan Orang Kelainan Upaya (OKU) serta Lain-lain Kerja Berkaitan)

 10/06/2020   16/06/2020

 

Arkib Sebut Harga