Articles

Panduan Penggunaan Wi-Fi

Kampus Politeknik Seberang Perai (PSP) diliputi oleh kemudahan Wi-Fi di beberapa kawasan untuk kegunaan pelajar.
Secara umumnya, terdapat 2 liputan Wi-Fi iaitu :

1. PSP Student
Liputan : Jabatan Akademik
Klik di sini untuk melihat Kawasan Liputan Wi-Fi di PSP


*Pertanyaan & aduan berkaitan Wi-Fi PSP Student boleh dilakukan di Telegram : Bantuan WiFi PSP2. mYFi Hotspot
Disediakan dengan kerjasama Koperasi Politeknik Seberang Perai bersama syarikat Eqsys Resources
Liputan : Kamsis & cafe kamsis
Tatacara : pelajar boleh dapatkan slip akaun melalui pautan di laman log masuk mYFi HotSpot
Sebarang Pertanyaan, Cadangan, Laporan, sila ajukan melalui Borang Laporan Pengguna mYFi HotSpot.


Unit CIMT
Politeknik Seberang Perai (PSP)