Articles

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

 • Bismillahirrahmanirrahim
   
  Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia
   
  Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w., ahli keluarga dan para sahabat Baginda sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang ke Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM), Politeknik Seberang Perai (PSP), Pulau Pinang.
   
  Jabatan Kejuruteraan Mekanikal menawarkan empat program setakat ini iaitu Program Diploma Kejuruteraan Mekanikal, Program Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan), Program Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji) dan Program Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil). Semua program kejuruteraan yang ditawarkan telah mendapat pengiktirafan daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

  Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dilengkapi dengan alatan, mesin dan software bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Jabatan juga bergiat aktif dalam rekacipta, penulisan dan penyelidikan. Program-program yang di tawarkan ini telah melahirkan ramai graduan yang telah berjaya dalam bidang masing-masing semenjak penubuhan PSP pada tahun 1998. Di harapkan semoga portal ini dapat memberikan maklumat yang diperlukan dengan mudah dan tepat.

   

  Muhammad Nasir Bin Marzuki
 • Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM) merupakan jabatan yang terbesar di empat jabatan akademik induk politeknik ini. Jabatan ini mempunyai saiz tenaga kerja yang mahir dan dilengkapi dengan peralatan yang baik dan mesin. Jabatan mempunyai pasukan pensyarah dan kakitangan yang bekerja bersama-sama untuk melanjutkan jabatan dalam mencapai matlamatnya untuk menghasilkan kualiti semi-profesional, bertenaga, inovatif dan pro- aktif dalam bidang pembuatan, kejuruteraan loji dan kejuruteraan tekstil, bersama-sama dengan wawasan negara untuk mencapai status industri penuh pada tahun 2020. Jabatan ini mempunyai komitmen penuh untuk menawarkan kursus di peringkat diploma.

  Program-program yang ditawarkan:

  • Diploma Kejuruteraan Mekanikal

  • Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)

  • Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)

  • Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

 • Objektif Jabatan Kejuruteraan Mekanikal adalah untuk:

  1.Menyediakan pengetahuan teori dan praktikal dalam bidang kejuruteraan mekanikal untuk menghasilkan pekerja separuh mahir untuk memenuhi keperluan kecekapan negara.

  2.Membangunkan pembelajaran dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif untuk dapat menangani cabaran-cabaran yang timbul daripada pembangunan budaya teknologi dan pengetahuan.

  3.Melaksanakan program bersepadu pengajian yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

  4.Membangunkan  sikap dan nilai berdasarkan kepada pembentukan masyarakat agama, penyayang , berdisiplin dan mempunyai daya saing yang tinggi