Articles

Unit Latihan Pendidikan Industri

 • LATIHAN INDUSTRI (LI) adalah satu syarat wajib bagi pelajar dalam program-program tertentu di semua peringkat pengajian tinggi di Institut Pengajian Tinggi (IPT). Bagi meningkatkan tahap mampu kerja para graduan, program LI diperkenalkan untuk memperkasa kompetensi yang diperlukan. Kursus LI memberi pelajar peluang pembelajaran di dunia pekerjaan untuk menerima pengalaman praktikal supaya dapat mempertingkatkan kebolehpasarannya. Kursus ini memberi pendedahan dan pengalaman kepada pelajar dari segi perkembangan teknologi, komunikasi yang berkesan, amalan kerja berpasukan, polisi-polisi, prosedur dan peraturan-peraturan, perspektif professional dan pelaporan. Kursus ini akan membina semangat dan sikap yang proaktif dalam kalangan pelajar dan seterusnya meningkatkan keyakinan mereka untuk menjadi pelatih yang cemerlang.

  Syaiful Anas Bin Ibrahim
 • LATIHAN INDUSTRI (LI) adalah satu syarat wajib bagi pelajar dalam program-program tertentu di semua peringkat pengajian tinggi di Institut Pengajian Tinggi (IPT). Bagi meningkatkan tahap mampu kerja para graduan, program LI diperkenalkan untuk memperkasa kompetensi yang diperlukan. Kursus LI memberi pelajar peluang pembelajaran di dunia pekerjaan untuk menerima pengalaman praktikal supaya dapat mempertingkatkan kebolehpasarannya. Kursus ini memberi pendedahan dan pengalaman kepada pelajar dari segi perkembangan teknologi, komunikasi yang berkesan, amalan kerja berpasukan, polisi-polisi, prosedur dan peraturan-peraturan, perspektif professional dan pelaporan. Kursus ini akan membina semangat dan sikap yang proaktif dalam kalangan pelajar dan seterusnya meningkatkan keyakinan mereka untuk menjadi pelatih yang cemerlang.

  • Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan di tempat kerja.

  • Berkomunikasi secara berkesan dengan pelbagai peringkat.

  • Mengamalkan kerja berpasukan.

  • Profesional dan beretika dalam mematuhi dasar-dasar, prosedur dan kaedah-kaedah di
   dalam organisasi.

  • Menerangkan tugas-tugas yang diberikan (semasa LI) mengikut format yang ditetapkan dalam bentu laporan.

 • a) Pendaftaran
  >> Pendaftaran Kursus LI AT 401

  >> Pendaftaran Kursus LI DUT 40110
  >> Biodata
  >> Panduan Permohonan Latihan Industri
  >> Garis Panduan Latihan Industri (Pelajar)

  b) Permohonan Latihan Industri
  >> Surat Permohonan Latihan Industri
  >> Surat Jawapan

  c) Penilaian
  >> Apendix 1 (Practical Task Form-Bahasa Inggeris)
  >> Apendix 1 (Practical Task Form-Bahasa Melayu)
  >> Apendix 2 (Reflective Journal Form-Bahasa Inggeris)
  >> Apendix 2 (Reflective Journal Form-Bahasa Melayu)
  >> Apendix 3 (Observation Form)
  >> Apendix 4 (Final Report Form)
  >> Apendix 5 (Presentation Form)