Artikel

Unit Peperiksaan

 • Unit Peperiksaan merupakan sebuah Unit Sokongan Akademik yang bernaung dan bertanggungjawab di bawah pengurusan Timbalan Pengarah Akademik dan Pengarah Politeknik. Bagi sesebuah politeknik, Unit Peperiksaan adalah unit yang dipertanggungjawabkan untuk merancang, mengurus dan melaksanakan segala aktiviti yang berkaitan dengan penyelarasan dan mengendalikan segala urusan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti peperiksaan dan persijilan serta penilaian pelajar berpandukan kepada garis panduan dan peraturan penilaian yang telah ditetapkan.Unit ini diamanahkan untuk memastikan segala aspek berkaitan dengan memberi panduan mengenai pembelajaran, penilaian, pengawalan dan perjalanan peperiksaan terutamanya kepada pelajar. Selain dari fungsi utamanya mengeluarkan keputusan penilaian kepada pelajar hasil dari keputusan Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik . Selain dari itu unit ini juga bertanggungjawab mengeluarkan Sijil kepada pelajar yang telah tamat dan pelajar yang telah lulus semua peperiksaan serta memenuhi semua kehendak kursus setelah mendapat kelulusan dari Lembaga Penganugerahan Sijil /Diploma Politeknik Kementerian Pelajaran Malaysia. Unit Peperiksaan diketuai oleh seorang Ketua Unit dan 2 orang Pegawai Peperiksaan yang dilantik oleh Jabatan Pendidikan Politeknik, dan dibantu oleh beberapa Penyelaras Peperiksaan Jabatan yang dilantik dari setiap dari Jabatan Akademik . Ianya turut juga mempunyai seorang Pegawai Eksekutif, Pembantu Am Pejabat dan seorang Pembantu Tadbir yang membantu dalam kerja kerja pengkeranian di unit. Segala urusan yang berkaitan dengan penilaian dan juga peperiksaan pelajar diselaraskan oleh unit ini.

  Wassalamu'alaikum.

  Nur Hazwani Binti Mohd Nasir
 • Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik adalah perigkat tertinggi di peringkat politeknik yang telah diberi kuasa oleh Lembaga Peperiksaan dan Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik Kementerian Pelajaran Malaysia. Fungsi Jawatankuasa ini adalah untuk mengesahkan keputusan peperiksaan (kecuali bagi semester akhir) dan memastikan garis panduan dan peraturan penilaian dipatuhi. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Pengarah Politeknik dan dianggotai oleh Ketua-Ketua Jabatan Akademik, Pegawai Peperiksaan serta pegawai-pegawai yang dilantik oleh Pengarah.

   

 • Menjadi unit yang dapat menyediakan perkhidmatan kepada pelangan dengan

  1. Mengamalkan etika dan peraturan kerja yang baik

  2. Mudah capaian

  3. Selamat & boleh dipercayai

  4. Penyimpanan maklumat proses penilaian dan peperiksaan pelajar

  5. Memastikan ciri ciri keselamatan urusan peperiksaan

  6. Menguruskan hal hal mengenai penganugerahan

 • Permohonan Pindahan kredit IPTA/IPTS

  Pemohon perlu  memohon dari Bahagian Instruksional dan Pembelajaran Digital (BIPD) di JPPKK.

  Pemohon perlu mengemukakan maklumat berikut :
  1.    Surat rasmi permohonan kurikulum bagi tujuan pindahan kredit (sila sertakan nama penuh, nombor matrik, alamat terkini, no telefon dan emel)
  2.    Transkrip Akademik diploma/sijil yang telah disahkan;
  3.    Kod dan nama kursus yang dipohon untuk tujuan proses pengeluaran kurikulum berkaitan;
  4.    Surat tawaran kemasukan ke IPTA/IPTS atau mana-mana institusi berkaitan.

  Pemohon boleh menghantar permohonan yang lengkap berdasarkan maklumat yang disenaraikan sama ada secara bertulis atau ke alamat emel yang diberikan.

  Permohonan secara bertulis hendaklah dimasukkan kedalam sampul surat dengan menulis “PERMOHONAN PINDAHAN KREDIT” dipenjuru sebelah kiri sampul dan hendaklah dialamatkan kepada:
                  Pengarah
                  Bahagian Instruksional dan Pembelajaran Digital,
                  Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti,
                  Galeria PjH, Aras 6, Jalan P4W,
                  Persiaran Perdana, Presint 4,
                  62100, Putrajaya.

  Manakala bagi permohonan melalui emel, dokumen dengan maklumat yang lengkap boleh diemelkan ke alamat : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  Semua permohonan yang lengkap diterima akan diproses dalam tempoh 5 hari bekerja dan maklumbalas akan diberikan melalui alamat email yang disertakan seperti di dalam surat permohonan.