Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan Pencapaian
Menepati standard piawaian Melebihi tempoh masa/ tidak memenuhi standard piawai
Jumlah Menepati Standard % menepati standard Jumlah melebihi standard % melebihi standard
Status tindakan terhadap aduan pelanggan dimaklumkan kepada pengadu dalam masa 14 hari bekerja selepas aduan diterima.        
Proses pendaftaran pelajar diselesaikan pada hari yang sama pelajar sampai untuk mendaftar.  1195  100%    
Melaksanakan 100% penyeliaan keatas semua pelajar yang sedang menjalani latihan industri pada satu-satu semester  1187  100%    
Keputusan peperiksaan akhir diproses dalam masa 14 hari bekerja selepas semester pengajian berakhir  3676  100%