Latihan Industri

Latihan Industri

>> Latihan Industri merupakan salah satu syarat yang diwajibkan ke atas setiap pelajar
sebelum layak dipertimbangkan untuk penganugerahan sijil atau diploma.

>> Setiap pelajar perlu lulus latihan industri sebelum dibenarkan memasuki semester yang
berikutnya. Pelajar akan menjalani Latihan Industri selama 22 minggu di jabatan
kerajaan atau swasta dan akan didedahkan kepada alam pekerjaan yang sebenar yang
mana jauh berbeza dari suasana di Politeknik.

>> Tujuan utama panduan latihan industri inin adalah untuk memberi bimbingan pada
pelajar yang menjalani latihan industri supaya bersedia untuk menempuh segala
cabaran dan sentiasa akur dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh
Politeknik dan juga jabatan atau firma yang berkenaan.

Objektif Latihan Industri

i Mendedahkan pelajar kepada alam pekerjaan sebenar.

ii Menambah dan meluaskan pengetahuan teknikal dan kemahiran pelajar.

iii Menimbulkan kesedaran serta meningkatkan minat pelajar terhadap pelajaran di
Politeknik.

iv Membolehkan pelajar mengaitkan teori-teori kepada praktikal atau sebaliknya.

v Mengamalkan peraturan-peraturan keselamatan di dalam industri.

vi Mananam sifat amanah dan bertanggungjawab.

vii Membina keyakinan diri.

viii Meluaskan pergaulan dengan kumpulan masyarakat pekerja di Industri.

ix Mananam semangat kerja berpasukan dan perhubungan baik sesama pekerja.

x Menilai kebolehan diri pelajar di alam pekerjaan untuk persediaan menghadapi alam
pekerjaan selepas tamat pengajian.

xi Memperkenalkan diri pelajar sendiri dari segi kebolehan, kesanggupan dan sikap
kepada bakal majikan.

xii Menyediakan satu laporan rasmi selepas tamat latihan.

QR-Code dieser Seite

  5ssirim

101852
Today Today 2