Diploma Kejuruteraan Elektrikal and Elektronik

Diploma Kejuruteraan Elektrikal and Elektronik

 

 

Program Diploma Kejuruteraan Elektrikal and Elektronik diwujudkan untuk memenuhi pelbagai disiplin dalam kejuruteraan elektrikal dan elektronik. Asas elektrikal dan elektronik meluas ini merangkumi prinsip elektrikal dan elektronik, asas komputer dan pengaturcaraan, rekabentuk berbantukan komputer, peranti semikonduktor, sistem komunikasi, pemasangan pendawaian, sistem kuasa, mesin elektrik dan pengawal logik boleh aturcara. Liputan pengetahuan dan kemahiran dalam kedua-dua bidang ini akan menyediakan peluang pekerjaan yang lebih meluas kepada para graduan.

Selain daripada pengetahuan dan kemahiran teknikal, program ini juga memberi penekanan kepada pembangunan potensi individu pelajar secara bersepadu dan holistik melalui kursus seperti pengajian Islam, pengajian moral, ko-kurikulum, kemahiran insaniah dan keusahawanan.

SYARAT KEMASUKAN :  http://www.politeknik.edu.my/portalbpp/index.asp?pg=syarat&kat=d&id=DE007

BAHASA PENGANTAR
Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu

PROSPEK KERJAYA
Untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan, Jabatan Kejuruteraan Elektrik telah mengadakan kolaborasi dengan organisasi industri yang menyediakan peluang latihan industri kepada pelajar dan peluang pekerjaan kepada graduan. Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi daripada program ini akan membolehkan pelajar untuk bekerja sebagai: -
 
•    Juruteknik Elektrik/ Elektronik
•    Penasihat Perkhidmatan Kejuruteraan Elektrik
•    Pembantu Teknikal
•    Penyelia Kejuruteraan Elektrik/ Elektronik
•    Pembantu jurutera

QR-Code dieser Seite

  5ssirim

101852
Today Today 2