Artikel

Dasar Keselamatan

Perlindungan Data

  • Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan

Keselamatan Storan

  • Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai
QR-Code dieser Seite
 

 

519244
Today Today 20