Artikel

Jabatan Matematik dan Sains Komputer

 • Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah , segala puji dan syukur ke hadrat ALLAH S.W.T , dengan limpah kurniaNYA pihak Jabatan Matematik Sains dan Komputer dapat membangunkan laman webnya sendiri. Menyedari bidang teknologi informasi hari ini merupakan satu medium berkesan dalam aspek penyampaian maklumat, kami sentiasa peka dan berusaha untuk mempertingkatkan lagi keberkesanan laman sesawang sejajar dengan penggunaan teknologi maklumat yang semakin meluas. Dengan adanya laman sesawang ini, hasrat kami melihat peningkatan kefahaman dan kepekaan orangramai dalam setiap aspek dapat direalisasikan sejajar dengan rentak perubahan zaman. Adalah menjadi azam Jabatan untuk memupuk kesedaran meluas di kalangan rakyat dalam segenap aspek sekaligus menjana kepada pembentukan modal insan cemerlang bagi menggalas peranan ke arah pembentukan sebuah negara bangsa yang gemilang dalam mencapai Wawasan 2020. 

  Wassalamu'alaikum.

   

   

  Ahmad Fadzil Bin Ismail
 • 1. Merupakan sebuah jabatan soongan akademik di Politeknik Seberang Perai

  2. Tidak menawarkan sebarang program tetapi mengendalikan kursus (modul/ subjek/matapelajaran) teras yang merentasi keempat-empat jabatan akademik induk (JKE/ JKM/ JP & JTMK)

   

  Objektif

  1. Memastikan kadar kelulusan bagi setiap program tidak kurang daripada 90% bagi setiap semester

  2. Berusaha memastikan sekurang-kurangnya 25% daripada pelajar yang lulus mencapai PNM 3.00 atau lebih untuk setiap program bagi setiap semester