Anugerah Ketua Jabatan

Anugerah Ketua Jabatan

Syarat-syarat penganugerahan

•    Mendapat keputusan Kedudukan Baik (KB) dengan Purata Nilai Mata (PNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester yang dinilai
•    Telah mencapai Nilai Mata bersamaan atau melebihi daripada 2.00 bagi setiap kursus yang diambil pada semester yang dinilai
•    Telah mengambil jumlah kredit bersamaan 12 kredit (pelajar sepenuh masa)dan 5 kredit (pelajar KSS) atau lebih pada semester yang dinilai seperti yang telah ditetapkan dalam buku ‘Arahan-Arahan Pepeiksaan dan Kaedah Penilaian Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia’
•    Tidak pernah dikenakan tindakan tatatertib oleh Pihak Berkuasa Tatatertib Politeknik pada semester yang dinilai