Anugerah Khas Ketua Jabatan

Anugerah Khas Ketua Jabatan

Syarat-syarat penganugerahan

o    Mendapat keputusan Lulus Penuh (LP) dengan Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian.
o    Tidak pernah dikenakan tindakan tatatertib oleh Pihak Berkuasa Tatatertib Politeknik