Anugerah Pengarah Politeknik

Anugerah Pengarah Politeknik

i.    Anugerah Kecemerlangan Akademik & Kokurikulum (Politeknik)

Kaedah Pencalonan & Pemilihan

•    Seorang lulusan terbaik keseluruhan untuk setiap sesi pengajian akan dipilih
•    Jawatankuasa Kecil Pemilihan akan membuat pemilihan berdasarkan markah tertinggi dalam Borang Ringkasan Pencalonan Anugerah Kecemerlangan Akademik & Kokurikulum.
•    Keputusan Jawatankuasa induk adalah muktamad

ii.    Anugerah Projek Terbaik (Politeknik)

    Anugerah diberikan kepada kumpulan pelajar yang telah berjaya menghasilkan projek     semester akhir yang terbaik di Politeknik berkenaan bagi setiap sesi pengajian. Kriteria     pemarkahan bagi Anugerah Projek Terbaik ini merujuk kepada Borang pencalonan     Anugerah Projek Terbaik.