Anugerah Kepimpinan Politeknik Seberang Perai

Anugerah Kepimpinan Politeknik Seberang Perai

Anugerah Kepimpinan Politeknik Seberang Perai ini diberikan kepada pelajar yang cemerlang dan aktif dalam kepimpinan sepanjang sesi pengajian di politeknik. Kriteria markah diberikan berdasarkan penglibatan kepimpinan di politeknik dan juga mendapat banyak pengiktarafan dari pihak luar. Pelajar juga terlibat secara aktif dalam majlis perwakilan pelajar, sukan, keusahawanan dan juga khidmat masyarakat.