Objektif Kualiti PSP

Objektif Kualiti

  • Kecemerlangan Akademik:
  • 1. Memastikan kadar kelulusan bagi setiap program tidak kurang daripada 90% bagi setiap semester.
    2. Berusaha memastikan sekurang-kurangnya 25% daripada pelajar yang lulus mencapai PNM 3.00 atau lebih untuk setiap program bagi setiap semester.
  • Kecemerlangan Staf:
  • 1. Memastikan setiap staf menghadiri kursus/menjalani latihan selama 3 hari setahun
  • Kecemerlangan Proses:
  • 1. Memastikan semua prosedur dilaksanakan dengan berkesan / mencapai petunjuk prestasi yang ditetapkan