Pengumuman

Jadual Waktu Peperiksaan Akhir PSP Sesi II : 2023/2024

Berikut dilampirkan jadual waktu peperiksaan akhir sesi II : 2023/2024 mengikut jabatan :

1. Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

2. Jabatan Kejuruteraan Elektrik

3. Jabatan Perdagangan

4. Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Maklumat Anti Rasuah

JADUAL KELAS SESI 2 : 2023/2024

Peringatan Kepada Pematuhan Peraturan Lalulintas Yang Berkuatkuasa Di Politeknik Seberang Perai

Peraturan Am Kolej Kediaman Pelajar Politeknik Seberang Perai - Semua Pelajar Kolej Kediaman

Larangan Membawa Kenderaan Bagi Pelajar Kolej Kediaman Politeknik Seberang Perai

Menumpang Kelas Kursus-Kursus Jabatan Pengajian Am