Pengumuman

Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Sesi 2 : 2022/2023

Sebut Harga Menyewa, Mengurus dan Menyediakan Makanan Bermasak Islam di Kantin Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang

JADUAL KELAS SESI 2 : 2022/2023

Peringatan Kepada Pematuhan Peraturan Lalulintas Yang Berkuatkuasa Di Politeknik Seberang Perai

Peraturan Am Kolej Kediaman Pelajar Politeknik Seberang Perai - Semua Pelajar Kolej Kediaman

Larangan Membawa Kenderaan Bagi Pelajar Kolej Kediaman Politeknik Seberang Perai

PROSES KERJA PROGRAM SANGKUTAN INDUSTRI PENSYARAH (SIP)

Menumpang Kelas Kursus-Kursus Jabatan Pengajian Am Sesi II 2022/2023