Penawaran Kursus

Penawaran Kursus

KURSUS SEPENUH MASA

  -Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
  -Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
  -Diploma Kejuruteraan Mekanikal
  -Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
  -Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
  -Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
  -Diploma Pengajian Perniagaan
  -Diploma Kewangan Dan Perbankan Islam
  -Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan

KURSUS SEPARUH MASA

  -Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
  -Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
  -Diploma Akauntansi
  -Diploma Pengajian Perniagaan