Penganugerahan Sijil dan Diploma

Penganugerahan

Pelajar dianggap telah menamatkan pengajian dan layak dianugerahkan Sijil bagi sesuatu program yang ditetapkan sekiranya telah memenuhi criteria berikut: • Lulus semua kursus yang ditetapkan bagi program berkenaan; • Mendapat HPNM bersamaan atau lebih daripada 2.00; • Memperolehi spenuhnya jumlah kredit yang ditetapkan bagi sesuatu program; dan • Telah diperakui oleh Lembaga Peperiksaan.