Artikel

Dokumen Kualiti PSP

Bil Dokumen Kualiti PSP Nama Dokumen
1. Manual Kualiti

PSP-PK-MK

2. Prosedur Sokongan
PSP-PK-PS-01 :PENYEDIAAN BELANJAWAN TAHUNAN
 PSP-PK-PS-02:KAWALAN DOKUMEN
PSP-PK-PS-03:PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/PERKHIDMATAN
PSP-PK-PS-04:PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN
PSP-PK-PS-05:PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN
PSP-AK-(PK-PS-05)-01 : MENJALANKAN AUDIT DALAMAN
PSP-PK-PS-06:PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN STAF
PSP-PK-PS-07:KAWALAN REKOD KUALITI
PSP-AK-(PK-PS-08)-01:PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAN PERALATAN
PSP-AK-(PK-PS-08)-02:PENYELENGGARAAN KOMPUTER DAN PERKAKASAN
PSP-PK-PS-08):PENGURUSAN PENYELENGGARAAN
PSP-PK-PS-09:KAWALAN KETIDAKPATUHAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN
PSP-PK-PS-10:TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PENAMBAHBAIKAN KUALITI BERTERUSAN
3. Pengurusan Pengajaran dan Latihan PSP-PK-PPL-01:PERANCANGAN AKTIVITI PPL
PSP-PK-PPL-02:PENYEDIAAN JADUAL WAKTU
PSP-PK-PPL-03:PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR
PSP-PK-PPL-04:PENGENDALIAN PENGAJARAN
PSP-AK-(PK-PPL-04)-(01 HINGGA 08) :PENGENDALIAN PENGAJARAN
PSP-PK-PPL-05:PENGURUSAN KOKURIKULUM
PSP-PK-PPL-06:PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI
PSP-AK-(PK-PPL-07)-01:PENGURUSAN PEPERIKSAAN (PENYEDIAAN KERTAS PEPERIKSAAN)
PSP-AK-(PK-PPL-07)-02:PENGURUSAN PEPERIKSAAN (PELAKSANAAN PENILAIAN)
PSP-AK-(PK-PPL-07)-03:PENGURUSAN PEPERIKSAAN (PEMPROSESAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN)
PSP-AK-(PK-PPL-07)-04:PENGURUSAN PEPERIKSAAN (PENGURUSAN PERSIJILAN)
PSP-PK-PPL-07:PENGURUSAN PEPERIKSAAN
PSP-PK-PPL-08:PERKHIDMATAN PENGURUSAN PSIKOLOGI DAN KERJAYA
PSP-PK-PPL-09:PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR
PSP-PK-PPL-10:PENILAIAN PROSES PENGAJARAN INSTRUMENT PEMANTAUAN P&P
4. Dokumen Syariah Kualiti

Manual Kualiti Syariah

Dokumen Syariah

QR-Code dieser Seite

  5ssirim

103796
Today Today 82