Artikel

Pra Diploma Sains

 

Program Pra Diploma merupakan program yang dilaksanakan untuk memberi peluang kepada calon yang tidak memenuhi kelayakan minimum peringkat diploma untuk mengikuti pengajian di Politeknik di samping memberi peluang kedua kepada calon untuk merebut peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf ekonomi diri dan keluarga.

 

SYARAT KEMASUKAN

Lepasan SPM
Tempoh Pengajian : 12 Bulan (2 semester)

Syarat Am
Program Mengubah Destini Anak India Malaysia:
1. Warganegara Malaysia berbangsa India
2. Umur tidak melebihi 23 tahuan semasa memohon
3. Sihat tubuh badan
4. Pendapatan keluarga atau isi rumah kurang daripada RM 3,000 sebulan
5. Tidak mendapat mana-mana tawaran untuk melanjutkan pengajian di mana-mana institusi pengajian tinggi awam lain

Program Mengubah Destini Warga Felda Malaysia:
1. Warganegara Malaysia
2. Umur tidak melebihi 23 tahun semasa memohon
3. Sihat tubuh badan
4. Pendapatan keluarga atau isi rumah kurang daripada RM 3,000 sebulan
5. Tidak mendapat mana-mana tawaran untuk melanjutkan pengajian di mana-mana institusi pengajian tinggi awam lain
6. Pemohon terdiri dari:
Anak atau cucu peneroka
Anak pentadbir Felda
Anak kakitangan Felda sahaja (bukan anak kakitangan syarikat)

Program Menggilap Impian Anak Muda:
1. Warganegara Malaysia
2. Sihat tubuh badan
3. Pendapatan keluarga atau isi rumah kurang daripada RM 3,000 sebulan
4. Tidak mendapat mana-mana tawaran untuk melanjutkan pengajian di mana-mana institusi pengajian tinggi awam lain


Syarat Khas Program
1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia dengan mendapat TIGA (3) kepujian dalam mana-mana matapelajaran serta memenuhi syarat minimum berikut:
Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu
Lulus Bahasa Inggeris
Lulus Matematik / Matematik Tambahan


BAHASA PENGANTAR

  • Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia

 

LALUAN KE PROGRAM DIPLOMA DI POLITEKNIK

Pelajar yang menamatkan pengajian Pra Diploma Sains boleh memohon ke program diploma berikut:
• Diploma Kejuruteraan Awam
• Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
• Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar
• Diploma Kejuruteraan Elektrik
• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
• Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
• Diploma Kejuruteraan Elektrik (Tenaga Hijau)
• Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kecekapan Tenaga)
• Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
• Diploma Kejuruteraan Mekanikal
• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)
• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
• Diploma Kejuruteraan Mekatronik
• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Pembuatan Automotif)
• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Produk)
• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automasi)
• Diploma Kejuruteraan Proses (Petrokimia)
• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Petrokimia)
• Diploma Kejuruteraan Elektrik & Instrumentasi (Petrokimia)
• Diploma Kejuruteraan Kimia