SYARAT KEMASUKAN

 Calon-calon hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut :

 1. Calon mestilah Warganegara Malaysia.

 2. Memiliki Sijil Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan dengan kursus yang dipohon (adalah satu kemestian) dan memiliki salah satu daripada syarat berikut:

        a) Memperolehi sekurang-kurangnya HPMN (Himpunan Purata Nilaian

             Mata) 2.0 pada semester 4

Catatan : Sijil Politeknik yang berkaitan:-

Diploma yang ingin diikuti Sijil Politeknik yang berkaitan

 

Kejuruteraan Elektronik (Komputer)

 

 • Kejuruteraan Elektronik (Komputer)

 • Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)
 • Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
 • Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

 • Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)

 • kejuruteraan Elektronik (Perubatan)

 • Kejuruteraan Elektrik (Petroleum)

 • Kejuruteraan Elektronik (Petroluem)

 Teknilogi Maklumat

 • Teknologi Maklumat

 Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

 • Kejuruteraan Mekanikal

 • Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

 • Kejuruteraan Mekanikal (Logi)

 • Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)

 • Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

 • Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara & Penyejukbekuan)

 • Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)

 • Kejuruteraan Mekanikal (petroluem)

 • Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)

 • Kejuruteraan Kimia dan Proses

 Pengajian Perniagaan (Pengurusan)

 • Pengurusan Perniagaan

 • Pemasaran

 • Pemprosesan Data

 • Penyimpanan Kira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disediakan oleh Unit Latihan & Pendidikan Lanjutan

Politeknik Sebarang Perai

13500 Jalan Permatang Pauh

Permatang Pauh

Pulau Pinang

Tel : 04-5383322   ext. 1203, 1401

Email : lpl@psp.edu.my