Diploma Pengajian Akauntansi

 

PENGENALAN

Kursus Diploma Akauntansi secara sambilan yang ditawarkan di Politeknik Seberang Perai membolehkan lulusan Sijil Politeknik Malaysia terus bekerja sambil belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan kelayakan akademik melalui konsep “learn as you earn”

Kelayakan Diploma yang dianugerahkan adalah setara dengan Diploma Akauntansi secara sepenuh masa. Sukatan pelajaran yang bakal dipelajari telah diluluskan oleh Lembaga Kurikulum di Peringkat Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Sukatan pelajaran ini telah digubal oleh pakar-pakar dalam bidang perniagaan dan dikaji dari masa ke semasa bagi memastikan ianya sesuai dan mampu melahirkan akauntan yang kompeten dan berketerampilan. 

Di samping itu, kelayakan Diploma ini membolehkan anda meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi di universiti-universiti tempatan atau luar negara.

KELAYAKAN MENGIKUTI KURSUS

Calon-calon hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut :

  1. Calon mestilah Warganegara Malaysia.
  2. Memiliki Sijil Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan dengan kursus yang dipohon dan memiliki salah satu daripada syarat berikut:

a)       Memperolehi sekurang-kurangnya HPNM (Himpunan Purata Nilaian Mata) 2.0 pada  semester 4, atau ;

b)       Mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang dipohon.

Catatan : Sijil Politeknik yang berkaitan adalah:-

Ř       S56 - Sijil Penyimpanan Kira      

Ř       S55 - Sijil Pengurusan Perniagaan

 

 STRUKTUR KURSUS( LULUSAN SIJIL SIMPAN KIRA)

Setiap calon diwajibkan mengikuti dan lulus modul-modul berikut bagi melayakkan mereka dianugerah Diploma Akauntansi. 

KOD MODUL SEMESTER MATA KREDIT

P3120

UNDANG - UNDANG SYARIKAT

1

3

A4004

ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSE 4

1

1.5

P4201

PERAKAUNAN KEWANGAN 3

1

4

P4202

PENGAUDITAN

1

3

P4203

PERAKAUNAN PENGURUSAN

2

4

P4206

PERCUKAIAN MALAYSIA 1

2

3

A5004

ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSE 5

2

1.5

P5201

PERAKAUNAN KEWANGAN 4

2

4

P5206

PERCUKAIAN MALAYSIA 2

3

3

P5205

PENGAUDITAN DAN PENYIASATAN

3

3

P5127

KEWANGAN PERNIAGAAN

3

3

   JUMLAH                                                                                  33             

TEMPOH DAN MASA KURSUS

Tempoh kursus adalah selama 3 semester dan dilaksanakan pada sebelah petang dan pada hujung minggu seperti berikut:-

Sabtu : 2.00 petang hingga 11.00 malam

Ahad  : 9.00 pagi hingga  2.00 petang

YURAN KURSUS(LULUSAN SIJIL SIMPAN KIRA)

Yuran pengajian bagi setiap semester dan juga bayaran-bayaran yang dikenakan pada semester berkenaan diberikan seperti dalam jadual di bawah.

PERKARA

SEMESTER

BAYARAN KESELURUHAN PENGAJIAN DIPLOMA

1

2

3

 

Bilangan Kredit Yang Perlu Diambil

11.5

12.5

9

33

Bayaran Setiap Semester

RM 1,325

RM 1,390

RM 1,015

RM 3,730.00

           

 

STRUKTUR KURSUS(LULUSAN SIJIL PENGURUSAN PERNIAGAAN)

Setiap calon diwajibkan mengikuti dan lulus modul-modul berikut bagi melayakkan mereka dianugerah Diploma Akauntansi.

KOD MODUL SEMESTER MATA KREDIT

P3201

PERAKAUNAN KEWANGAN 2

1

3

P3202

PERAKAUNAN KOS

1

4

A4004

ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSE 4

1

1.5

P4201

PERAKAUNAN KEWANGAN 3

1

4

P4202

PENGAUDITAN

2

3

P4203

PERAKAUNAN PENGURUSAN

2

4

P4206

PERCUKAIAN MALAYSIA 1

2

3

A5004

ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSE 5

2

1.5

P5201

PERAKAUNAN KEWANGAN 4

3

4

P5206

PERCUKAIAN MALAYSIA 2

3

3

P5129

SISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER

3

3

P5205

PENGAUDITAN DAN PENYIASATAN

4

3

P5127

KEWANGAN PERNIAGAAN

4

3

 P4121

EKONOMI MALAYSIA

4

3

                    JUMLAH                                                                                                    43.0

TEMPOH DAN MASA KURSUS 

Tempoh kursus adalah selama 4 semester dan dilaksanakan pada sebelah petang dan pada hujung minggu seperti berikut:-

  Sabtu : 2.00 petang hingga 11.00 malam

  Ahad  : 9.00 pagi hingga  2.00 petang

 

 YURAN KURSUS( LULUSAN SIJIL PENGURUSAN PERNIAGAAN)

Yuran pengajian bagi setiap semester dan juga bayaran-bayaran yang dikenakan pada semester berkenaan diberikan seperti dalam jadual di bawah.

PERKARA

SEMESTER

BAYARAN KESELURUHAN PENGAJIAN DIPLOMA

 

1

2

3

4

 

Bilangan Kredit Yang Perlu Diambil

12.5

11.5

10

9

43

Bayaran Setiap Semester

RM 1,415

RM 1,300

RM 1,115

RM 1,015

RM 4835.00