Kadar-kadar Elaun Makan, Hotel dan Lojing

Elaun Program Latihan Sangkutan Pensyarah-pensyarah Politeknik Ke Industri

(Untuk Kat. III dan IV Gred DG41)

  Bil. Perkara Dalam Stesen Luar Stesen  
  ( 25 km) (25 km)  
  1. Elaun perjalanan

Elaun perjalanan kenderaan atau

 
    pergi/balik ke tempat latihan

tambang pengangkutan awam

 
     

- 1 kali sahaja pergi/balik

 
  2. Elaun Makan

    RM5.00 sehari

  1. RM26.00 sehari  
          untuk hari-hari       untuk hari-hari  
          berkursus sahaja.       berkursus (kalau  
              tidak menginap  
              di luar stesen).  
          2. RM26.00 sehari  
              sepanjang tempoh  
              kursus (kalau  
              menginap di luar  
              stesen).  
  3. Elaun Lojing

-

    RM42.00 semalam  

Kadar-kadar Elaun Makan, Bayaran Maksimum Sewa Hotel dan Elaun Lojing semasa Berkursus Dalam Negeri

- Mengikut Pekekeling Perbandaran Bil.4 Tahun 1992

   Kategori Elaun Makan Elaun Lojing Kadar Sewa Hotel

 

S'jung Sb/Swk S'jung Sb/Swk S'jung Sb/Swk
 Kat III bergaji RM2456            
 hingga 3137 dan
 Kat IV bergaji RM2404
 ke atas (DG41)
 Kat III bergaji RM2425            
 ke bawah dan
 Kat IV bergaji RM2403
 ke bawah (DG41)
 Kat V & VI (DG & )            
 Kat VII (DG )            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disediakan oleh Unit Latihan & Pendidikan Lanjutan

Politeknik Sebarang Perai

13500 Jalan Permatang Pauh

Permatang Pauh

Pulau Pinang

Tel : 04-5383322   ext. 1203, 1401

Email : lpl@psp.edu.my